Fotografie z workshopů, konaných ve dnech 28. - 30. 11. 2016 v areálu Univerzity Hradec Králové

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

ekomob čistá mobilita © 2016